SELECTEER DE SITE BESTEMD VOOR UW BEROEP

1. Vermeldingen met betrekking tot de website

Het Belgische luik van de Internet www.retif.be wordt uitgegeven door RETIF BELGIUM NV met de volgende coördinaten:
RETIF BELGIUM NV
BTW : BE 0461.391.287
HRB : 618 287
uitbating en maatschappelijke zetel :
RETIF Belgium N.V. Atomiumsquare 1 PB 181 - 1020 Brussel
e-mail : webshop.be@retif.eu
De directeur voor de publikaties is Martin Vercauteren
De website wordt gehuisvest door : RETIF BELGIUM NV.
Postadres en mail : webshop.be@retif.eu

2. Bepalingen met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke gegevens

Verantwoordelijke :
De verantwoordelijke voor de behandeling van deze gegevens, zijnde de entiteit die de finaliteiten en de wijze van behandeling bepaalt, is de vennootschap RETIF BELGIUM N.V. De bestemmeling van de behandeling van deze gegevens in de ogen van de wet, t.t.z. de persoon die de communicatie omtrent deze gegevens verkrijgt, is de vennootschap RETIF BELGIUM N.V.

Recht op toegang, wijziging en verwijdering:
Elke persoon waarvan de persoonlijke gegevens werden verzameld beschikt over het gratis recht van toegang, wijziging en verwijdering van deze gegevens, dat hij kan uitoefenen via het richten van een e-mail of een gewoon schrijven naar de verantwoordelijke van de behandeling met de volgende coordinaten :

Postadres :
RETIF BELGIUM S.A./ N.V.
Atomiumsquare 1 PB 181
1020 Brussel
RPR Brussel 0461.391.287,
BTW BE 461.391.287
Email adres : webshop.be@retif.eu
Doel en duur van de verwerking :
De gegevens worden uitsluitend verzameld om onze cliënt relatie te beheren.
Deze gegevens worden om welke reden dan ook niet aan derden meegedeeld en zullen a fortiori niet naar een Lidstaat buiten de Europese Unie worden getransfereerd.
Zij worden slechts voor het verzenden van commerciële of publicitaire boodschappen gebruikt op grond van een uitdrukkelijk akkoord dat door de cliënt wordt geformuleerd bij zijn eerste bestelling, in de identificatiefiche.

Dit akkoord is op elk ogenblik herroepbaar via een gewoon schrijven dat aan de verantwoordelijke van de verwerking op het volgende adres wordt gericht:
Postadres :
RETIF BELGIUM S.A./ N.V.
Atomiumsquare 1 PB 181
1020 Brussel
RPR Brussel 0461.391.287,
BTW BE 461.391.287
Email adres: webshop.be@retif.eu
Duur van de bewaring:
De verzamelde gegevens worden bewaard voor de duur die noodzakelijk is voor de commerciële uitbating.
Zij worden verwijderd op het ogenblik dat wordt vastgesteld dat zij niet meer werden gebruikt voor de duur van 3 jaar vanaf hun verkrijging.
Statistische gegevens :
Ter statistische verwerking en voor een studieprofiel van ons cliënteel, kunnen wij veschillende informatie verzamelen en meer bepaald :
- het aantal geraadpleegde pagina’s
- de duur van raadpleging (datum, uur)
- IP adres
- het gebruikte exploitatiesysteem
- enz.
Deze statistische gegevens zullen voor maximaal drie jaar vanaf hun verkrijging worden bewaard.

3. Informatica protocol

Cookies :
Het raadplegen van onze site kan ons ertoe brengen om « cookies » op uw computer te installeren. Een cookie is een registratie van informatie op onze server in een textbestand op uw computer, informatie die alleen onze server kan lezen en later kan wijzigen.

Hij is bestemd om beter uw interesse te kennen.
Indien uw computer configureerd is om cookies te weigeren (wat volkomen uw recht is), loopt u het risico bij het navigeren op onze site problemen tegen te komen.
Java Applet:
Een Java Applet Java is een programma dat door onze server wordt verzenden en die zich dankzij een Java interpreteerder op uw navigator uitvoert. Een Java Applet kan buitengewoon krachtige verrichtingen doen die bedoeld zijn om het functioneren van onze uitwisselingen via de site te vergemakkelijken.

In uw computer is geconfigureerd om Applet Java’s te weigeren (wat volkomen uw recht is), loopt u het risico bij het navigeren op onze site problemen tegen te komen.
CLOSE
CLOSE