Bescherming van persoonlijke gegevens

Verantwoordelijk voor de verwerking en de bestemming van de verwerking:

De onderneming Groep RETIF (hierna « RETIF » genoemd) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

Doeleinden voor de verwerking Juridische gronden
Beheer van contracten en bestellingen De uitvoering van het binden contract en onze juridische belangen
Relatiebeheer met leden De uitvoering van het binden contract en onze juridische belangen
Beheer van het getrouwheidsprogramma De uitvoering van het binden contract en onze juridische belangen
Realisatie van enquêtes en vragenlijsten Onze juridische belangen
Beheer van klantenadviezen Onze juridische belangen
Commerciële prospectie Onze juridische belangen en uw vereiste akkoord voor de conformiteit inzake regelgeving
Uitvoering van statistische evaluaties Onze juridische belangen
Beheer van contactaanvragen Onze juridische belangen
Beheer van klachten en eventuele geschillen De uitvoering van het binden contract en onze juridische belangen

Categorie van de verzamelde gegevens en bronnen:

RETIF verwerkt de persoonlijke gegevens in volgende categoriën : gegevens noodzakelijk voor de identificatie (namen, voornamen, geboortedatum, e.d.), contactgegevens (e-mail, postale adresgegevens, telefoonnummer, e.d.), interessevelden, betalingsmodaliteiten en facturatiegegevens,kenmerken die het professioneel beroep bepalen (functie, professioneel e-mail, e.d.)

Uw gegevens worden verzameld door RETIF, indien u een direct gerichte aanvraag indiende via de website. Deze kunnen eveneens getransfereerd worden naar RETIF door commerciële partners waarmee RETIF een contractuele overeenkomst heeft (publicitaire regies e.d.)

De gegevens die RETIF verzameld en die noodzakelijk zijn om te voldoen aan voorgaande identificatie-normen zijn gekenmerkt door een asterisk op het formulier. Indien u deze verplichte velden niet invult, kan RETIF u geen persoonlijke dienstverlening garanderen.

Bestemmingen voor de gegevens:

Uw persoonlijke gegevens worden hoofdzakelijk gecommuniceerd met/zijn toegankelijk voor de volgende departementen bij RETIF : sont principalement communiquées/accessibles aux services suivant de RETIF :

  • Directie voor Handel
  • Directie voor Communicatie
  • Marketing Directie
  • Directie voor Informaticasystemen en aan de Commerciële Directies van RETIF

Uw persoonlijke gegevens kunnen gecommuniceerd worden aan derden (bijvoorbeeld voor de archivering en ten tijde van het onderhoud van IT systemen) in het kader van voorzorgsmaatregelen. De onder-aannemers presteren volgende de instructies van RETIF, zij zullen verplicht worden om maatregelen te treffen die een verantwoorde degelijke gegevensbescherming garanderen. Indien RETIF partnerondernemingen heeft die gelegen zijn in gebieden die niet de vooropgestelde degelijke richtlijnen kunnen garanderen, staat RETIF ervoor garant dat deze gegevens niet getransfereert zullen worden, dit in termen van persoonlijke gegevensbescherming volgens nationale en Europese normen (bijvoorbeeld, clausules in werking stellen die aanvaard zijn door de Europese Commissie). U kunt onze onderneming contacteren voor meer specifieke informatie betreffende deze onderwerpen en een kopie bekomen van pertinente documenten.

Duurtijd voor de bewaring:

Persoonlijke gegevens die verwerkt zijn door RETIF worden voor de noodzakelijk periode bewaard om aan de geldende wetgeving te voldoen. Bijvoorbeeld:

  • - de gegevens die het resultaat zijn van commerciële prospectie worden gedurende 3 jaar bewaard, gerekend vanaf het laatste;
  • - de klantengegevens worden bewaard gedurende de duurtijd van het contract en de termijn van de wettelijke bewaarhoudingsplicht.

Uw rechten: